Cussegliaziun da bulius e temps da protecziun


Temps da protecziun e quantitad lubida

El cantun Grischun dat ei ina lescha en connex cun rimnar bulius.

Temp da protecziun: 1. - 10. da mintga meins
Quantitad lubida: 2 kg per persuna e di
Scumandau ei: Disfar bulius arbitramein
Duvrar utensils da tuttas spezias
Rimnar bulius en gruppas da pli che treis persunas, cun excepziun da famiglias

www.anu.gr.ch


Posts da controlla en nossa regiun

La cussegliaziun da bulius Surselva ha ina liunga tradiziun. Tala dat ei gia varga 40 onns.
Ei vegn cussegliau da schar controllar la racolta da bulius per Vossa atgna segirtad e quella da Vos amitgs ed enconuschents. In scumbegl cun bulius da tissi sa caschunar bia mal e cuosts da spital.

www.pilzberatungsurselva.info