Assegn da domicil


In assegn da domicil duvreis Vus per exempel per fatgs ufficials, per s'annunziar per ina scola ni per empustar in abonnament general.

Assegn da domicil = frs. 10.00

 

Tier il formular d'empustaziun