Numras d'urgenza

Clom d’agid General 112
Polizia 117
Pumpiers 118
Cass d’urgenza medicinals – sanitad 144
Tussegaziuns 145
Survetsch da salvament REGA 1414
Maun offert (Cussegliaziun anonima per glieud en miseria) 143
Clom d’agid per affons (Agid per affons e giuvenils) 147
Apoteca d’urgenza 144