Reglaments


Reglaments dalla vischnaunca fusiunada

Constituziun 2018

Lescha da taglia 2018

011.1 Lescha lungatg ufficial

011.3 Lescha da naturalisaziun

012.0 Lescha da fatschentas

012.1 Lescha dils vischinadis

012.4 Lescha elecziuns e votaziuns

020.0 Lescha da salarisaziun

020.1 Lescha pil diever da localitads

140.0 Lescha da pumpiers

140.1 Ordinaziun davart il survetsch da pumpiers

200.0 Lescha da scola communabla

620.0 Lescha per carrar las vias d'alp, d'uaul e funsilas cun vehichels a motor

700.0 Lescha provediment d'aua

710.0 Lescha per la dismessa d'aua piarsa

740.0 Lescha da satrar e santeris

800.8 Ordinaziun davart tener tgauns

830.0 Lescha sur dallas taxas da hosps e da turissem naven dils 01-01-2019

Disposiziuns executivas tier la lescha sur dallas taxas da hosps e da turissem naven dils 01-01-2019

870.0 Lescha davart l'indemnisaziun en connex cul provediment d'eletricitad

932.0 Lescha d'ustria


Andiast

alpigiaziun 2002

Lescha da baghegiar Andiast

Regulativ da taxas

Regulativ da taxas_revisiun parciala 2013


Breil / Dardin / Danis-Tavanasa

020.2 Lescha da dimora e domicil

021.0 Lescha da baghegiar Breil

021.1 Regulativ da taxas lubientschas da baghegiar

021.2 Reglament da politica funsila e terren

200.1 Uorden disciplinar

300.0 Reglament da biblioteca

300.1 Uorden executoric pil menaschi biblioteca

560.0 Lescha davart la promoziun da habitaziuns

620.1 Reglament commercialisaziun da parcadis

620.2 Reglament per la avertura dil traffic

800.0 Reglament dallas alps e pastiras da casa dalla vischnaunca da Breil

800.1 Reglament dismessa dad animals

800.3 Reglament societad da nuorsas

800.4 Reglament per menar atras ina meglieraziun generala sin territori dils vischinadis

800.5 Reglament pil manteniment dallas ovras da meglieraziun

800.9 Reglament lavurs agricolas dumengias e firaus

810.0 Reglament forestal


Waltensburg/Vuorz

Baugesetz Waltensburg

Regulativ davart las taxas da baghegiar Rom

Uorden dallas alps, actual

Uorden forestal Vuorz 2009