Reglaments


Reglaments dalla vischnaunca fusiunada

Constituziun 2018

Lescha da taglia 2018

011.1 Lescha lungatg ufficial

011.3 Lescha da naturalisaziun

012.0 Lescha da fatschentas

012.1 Lescha dils vischinadis

012.4 Lescha elecziuns e votaziuns

020.0 Lescha da salarisaziun

020.1 Lescha pil diever da localitads

140.0 Lescha da pumpiers

140.1 Ordinaziun davart il survetsch da pumpiers

620.0 Lescha per carrar las vias d'alp, d'uaul e funsilas cun vehichels a motor

800.8 Ordinaziun davart tener tgauns

830.0 Lescha sur dallas taxas da hosps e da turissem naven dils 01-01-2019

Disposiziuns executivas tier la lescha sur dallas taxas da hosps e da turissem naven dils 01-01-2019

932.0 Lescha d'ustria


Andiast

alpigiaziun 2002

Lescha da baghegiar Andiast

Regulativ da taxas

Lescha turistica 2014 definitiv

Disposiziuns executivas tier la lescha sur dallas taxas da hosps e da turissem

Regulativ da taxas_revisiun parciala 2013

Regulativ davart las sepulturas ed il santeri


Breil / Dardin / Danis-Tavanasa

020.2 Lescha da dimora e domicil

021.0 Lescha da baghegiar Breil

021.1 Regulativ da taxas lubientschas da baghegiar

021.2 Reglament da politica funsila e terren

200.0 Uorden da scola

200.1 Uorden disciplinar

300.0 Reglament da biblioteca

300.1 Uorden executoric pil menaschi biblioteca

560.0 Lescha davart la promoziun da habitaziuns

620.1 Reglament commercialisaziun da parcadis

620.2 Reglament per la avertura dil traffic

700.0 Reglament aquaduct e provediment dad aua

710.0 Reglament per la dismessa dalla aua piarsa

740.0 Uorden da satrar e da santeris dalla vischnaunca da Breil

800.0 Reglament dallas alps e pastiras da casa dalla vischnaunca da Breil

800.1 Reglament dismessa dad animals

800.3 Reglament societad da nuorsas

800.4 Reglament per menar atras ina meglieraziun generala sin territori dils vischinadis

800.5 Reglament pil manteniment dallas ovras da meglieraziun

800.9 Reglament lavurs agricolas dumengias e firaus

810.0 Reglament forestal

830.0 Lescha davart la taxa turistica 2015

Disposiziuns executivas tier la lescha sur dallas taxas da hosps e da turissem


Waltensburg/Vuorz

Baugesetz Waltensburg

Lescha turistica 2014 definitiv

Disposiziuns executivas tier la lescha sur dallas taxas da hosps e da turissem

Reglament davart las auas piarsas _versiun 2015

Reglament provediment d'aua, annexa (taxas)

Reglament provediment d'aua

Regulativ davart las sepulturas ed il santeri (2006)

Regulativ davart las sepulturas ed il santeri, midada parciala

Regulativ davart las taxas da baghegiar Rom

Uorden dallas alps, actual

Uorden forestal Vuorz 2009